Μια τρελλή... τρελλή σαραντάρα

Play video
Stop video

About the film

Μια τρελλή... τρελλή σαραντάρα

Release Date: (1970)
Rating: Premiere

Original Language    :    Greek
Year    :    (1970)
Genre    :    Romance, Comedy
Time    :    1h 28m
Budget    :    -
Revenue    :    -

Movie: A rich widow tries to pursue a relationship with a younger violinist despite the objections of her older brother and his wife.

Rating:   IMDb  / 4.5

Rating by professionals

 • IMDb
  %
 • Hot-top
  %
 • Movie Rate
  %
 • Hollywood
  %
 • 0
  Best Film Actors
 • 0
  YouTube Trailers
 • 0
  Professional Reviews

MAIN ACTORS